Syarat Wajib Zakat Pertanian

Zakat atas tanam – tanaman pertanian diwajibkan dengan tiga syarat:

1. Tanaman itu adalah dari apa yang ditanam oleh manusia.

2. Merupakan bahan makanan (القوت) yang dapat disimpan.

Yakni memungkinkan untuk menyimpannya tanpa merusaknya. (القوت) adalah makanan pokok pada umumnya bagi penduduk negeri. Maksudnya adalah gandum, jerawut, buncis, kacang, dan yang semisal dengan itu.

3. Mencapai nishob yaitu lima wasaq (kurang lebih setara 715 kg) tanpa kulitnya. Penjelasan detil beserta dalilnya akan kami bahas lebih lanjut pada pembahasan mengenai nishob – nishob zakat.

Wallahu ‘alam bi as-shawab.

Rujukan:
al-Bugha, Dr. Musthafa Diib. At-Tadzhib fii Adillat Matan al-Ghayah wa at-Taqrib.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *