Sifat Orang – Orang Munafik (4) – Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 16

Tags:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (QS. Al-Baqarah 2 : 16)

As-Suddiy berkata: dari Ibnu Mas’ud dan dari sejumlah sahabat (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى), mereka mengambil kesesatan dan mereka meninggalkan petunjuk. Dan Dari Ibnu ‘Abbas (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى), yakni kufur terhadap iman. Mujahid berkata: mereka beriman kemudian mereka kafir. Qatadah berkata: Mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Yang dikatakan oleh Qatadah ini menyerupai makna firman Allah ta’ala tentang kaum Tsamud:

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى

Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk (QS. Fusilat 41:17).

Kesimpulan dari pendapat para ahli tafsir di atas adalah: bahwasanya orang – orang munafik itu meninggalkan petunjuk dan kemudian berpaling kepada kesesatan. Mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Inilah makna firman Allah ta’ala (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى) yakni mereka mengorbankan petunjuk dengan harga kesesatan. Tentang hal ini Allah ta’ala berfirman: (فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ), yakni tidaklah untung jual beli mereka dalam perdagangan ini, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk yakni tidak memperoleh bimbingan dalam perbuatannya itu.

Ibnu Jarir berkata dari Qatadah: (فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) sungguh demi Allah kalian telah melihat mereka keluar dari petunjuk kepada kesesatan, dan dari jama’ah kepada firqah (kelompok), dari keamanan kepada ketakutan, dan dari sunnah kepada bid’ah.

 

Maraji’:

Ash-Shaabuunii, Muhammad ‘Aliy. Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *