Hari Dilahirkannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam

Dari Abi Qatadah: bahwasanya seorang Arab bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang engkau katakan mengenai puasa di hari senin?”. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab:

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

“Itu adalah hari, ketika aku dilahirkan dan pada hari itulah wahyu diturunkan atasku.”

Hadits tersebut merupakan bagian dari hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitab as-Shiyam bab Disukainya Puasa Tiga Hari Pada Setiap Bulan, Puasa Arafah, Puasa ‘Asyura’, Puasa Senin Kamis hadits nomor 197.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata:

وُلِدَ نَبِيُّكُمْ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الاثنين.

“Nabi kalian shallallahu ‘alaihi wasallam dilahirkan pada hari senin.”

Hadits ini terdapat di dalam Musnad Ahmad namun dalam perawinya terdapat Ibnu Lahi’ah dan dia adalah perawi dha’if.

Wallahu ‘alam bi as-shawab.

Rujukan:
Dalail an-Nubuwwah lil Baihaqi,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *