Haramnya Berkhianat (2)

Dari Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar, dan Anas radhiyallahu ‘anhum mereka berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فلانٍ

“Setiap pengkhianat akan membawa bendera di hari kiamat, dikatakan: ‘Ini adalah bendera pengkhianatan si fulan.'” Muttafaqun ‘alaih.

Bahasa Hadits

غادِرٍ

Orang yang melanggar janji yang diikatkan kepadanya.

لِواءٌ

Bendera yang besar sekali.

غَدْرَةُ

Kata غدرة adalah مَصْدَر مَرَّة dari الغدر. Dalam konteks linguistik Arab, istilah “مصدر مرة” merujuk pada kata benda yang menyatakan tindakan atau kejadian yang hanya terjadi sekali. Sebagai contoh, “غدرة” adalah مصدر مرة dari kata “الغدر” yang artinya “pengkhianatan”. Jadi, مصدر مرة mengacu pada tindakan atau kejadian yang terjadi hanya dalam satu kali kejadian.

Faidah Hadits

Bahwasanya penghianat itu membawa bendera yang dibentangkan di hari kiamat sebagai tambahan atas terbukanya kejelekan dan kekejiannya serta agar pengkhianatannya itu diketahui oleh seluruh manusia.

Wallahu ‘alam bi as-shawab.

Rujukan:

al-Bugha, Dr. Musthafa dkk. Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *