Category Archives: Aqidah

Nama – Nama Allah dan Sifat – Sifat-Nya Adalah Qadim

Published by:

Allah ta’ala berfirman:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

“Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu.” QS. Al-A’raf : 180.

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

“Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu, barangsiapa menghitungnya (menghafalnya) maka ia akan masuk surga.” HR. Bukhari dan Muslim. Continue reading

Hakikat Iman dan Pokok – Pokoknya

Published by:

Iman adalah akarnya Islam dan juga pondasinya. Dengan iman tersebut dapat dibedakan antara seorang muslim yang benar dengan yang lainnya dari kalangan orang – orang yang sesat dan menyimpang, orang kafir atau orang yang mengingkari, serta orang yang munafik atau riya’. Iman itulah sebab diterimanya amal – amal yang bermacam – macam di sisi Allah ta’ala nanti di negeri akhirat. Iman tidak dapat dibagi – bagi, kadangkala seseorang itu memiliki keimanan yang kokoh dan mendalam dalam diri seorang mu’min serta hati yang sadar, kadangkala seseorang itu tidak memiliki keimanan sama sekali. Ketika hilang keimanan maka hilang pulalah agama yang benar dalam jiwa manusia dan kalahlah manusia dalam kegelapan aniaya. Ia menjadi tersesat dan bingung di jalan kehidupan. Maka barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah untuk beriman dan dibahagiakan hatinya untuk Islam, ia akan bahagia dengan kebahagiaan yang luar biasa, tentram jiwanya, tenang perasaannya, hidup bahagia, dan ketika bertemu dengan Allah ia dalam keadaan diridhai-Nya. Continue reading

Perbedaan Antara Sifat Dzat dan Sifat Fi’lun (Sifat Perbuatan) Allah

Published by:

Para ulama’ membedakan antara sifat dzat dan sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta’ala. Sifat dzat adalah sifat yang berdiri bersama dzat atau diturunkan dari makna yang berdiri bersama dzat seperti sifat Ilmu (mengetahui) dan ‘Aalim (Maha Mengetahui). Ilmu adalah salah satu sifat dari sifat – sifat dzat, demikian juga dengan ‘Aalim adalah sifat yang diturunkan dari sifat Ilmu. Demikian halnya dengan sifat Qudroh (Kuasa) dan keberadaan-Nya yang Qaadiran (Maha Kuasa), sifat Sama’ (Mendengar) dan keberadaan-Nya yang Samii’an (Maha Mendengar), maka Dzat Allah ta’ala disifati dengan sifat Sama’ (Mendengar) dan Qudroh (Kuasa) dan Dia azza wa jalla Qaadirun (Maha Kuasa) dan Samii’un (Maha Mendengar). Continue reading

Sifat Ma’nawiyah Bagi Allah

Published by:

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelum – sebelumnya bahwasanya salah satu dari sifat – sifat Allah adalah (yakni sifat ma’ani): (الحياة-hidup), (العلم-ilmu), (القدرة-kuasa), (الإرادة-kehendak), (السمع-mendengar), (البصر-melihat), dan (الكلام-perkataan). Sifat – sifat ini menetapkan bahwasanya Allah ta’ala (yakni sifat ma’nawiyah): (حي-Maha Hidup), (عليم-Maha Mengetahui), (قادر-Maha Kuasa), (مريد-Maha Berkehendak), (سميع-Maha Mendengar), (بصير-Maha Melihat), dan (متكلم-Maha Berbicara). Berikut ini adalah penjelasan dalil – dalil dari sifat tersebut: Continue reading

Salah Satu Sifat Wajib Bagi Allah : Bashor’ (Melihat)

Published by:

Sifat ma’ani (jama’ dari ma’na yaitu sesuatu yang mengikuti dzat) sebagaimana telah dibahas sebelumnya yaitu sifat bagi Dzat yang dengan sifat tersebut Dzat Allah ta’ala disifati. Dalil atas sifat – sifat ma’ani bagi Allah ini adalah menurut ketetapan-Nya. Atau sebagaimana perkataan ulama’: setiap sifat yang berdiri bersama yang disifati maka sifat tersebut wajib baginya. Adapun sifat ma’ani yang berdiri di atas dalil ada tujuh:

Qudroh (kuasa), Iradah (kehendak), Ilmu, Hayah (hidup), Kalam, Sama’ (mendengar), Bashor (melihat).

Kami tidak menambah selain sifat tersebut kecuali berdasarkan dalil dari Qur’an dan Sunnah. Karena tidak boleh kita mensifati Allah ta’ala dengan suatu sifat yang Allah tidak mensifati diri-Nya dengan sifat tersebut dalam Qur’an maupun Sunnah. Tidaklah kita temukan di dalam Qur’an maupun Sunnah sifat – sifat ma’ani selain daripada sifat – sifat ini ataupun yang memiliki interpretasi ke sana. Berikut ini kita akan membahas mengenai sifat bashor bagi Allah ta’ala:

Bashor

Sungguh Allah ta’ala telah mengabarkan mengenai diri-Nya bahwasanya Ia melihat. Allah ta’ala berfirman:

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.” QS. As-Syura: 11. Continue reading

Salah Satu Sifat Wajib Bagi Allah : Sama’ (Mendengar)

Published by:

Sifat ma’ani (jama’ dari ma’na yaitu sesuatu yang mengikuti dzat) sebagaimana telah dibahas sebelumnya yaitu sifat bagi Dzat yang dengan sifat tersebut Dzat Allah ta’ala disifati. Dalil atas sifat – sifat ma’ani bagi Allah ini adalah menurut ketetapan-Nya. Atau sebagaimana perkataan ulama’: setiap sifat yang berdiri bersama yang disifati maka sifat tersebut wajib baginya. Adapun sifat ma’ani yang berdiri di atas dalil ada tujuh:

Qudroh (kuasa), Iradah (kehendak), Ilmu, Hayah (hidup), Kalam, Sama’ (mendengar), Bashor (melihat).

Kami tidak menambah selain sifat tersebut kecuali berdasarkan dalil dari Qur’an dan Sunnah. Karena tidak boleh kita mensifati Allah ta’ala dengan suatu sifat yang Allah tidak mensifati diri-Nya dengan sifat tersebut dalam Qur’an maupun Sunnah. Tidaklah kita temukan di dalam Qur’an maupun Sunnah sifat – sifat ma’ani selain daripada sifat – sifat ini ataupun yang memiliki interpretasi ke sana. Berikut ini kita akan membahas mengenai sifat sama’ bagi Allah ta’ala:

Sama’

Sifat keenam dari sifat – sifat Allah ta’ala yang dikabarkan kepada kita adalah sifat sama’ (mendengar). Sungguh Allah tabaraka wa ta’ala telah mensifati dirin-Nya di dalam banyak sekali ayat bahwasanya Dia adalah mendengar, di antaranya adalah firman Allah ta’ala: Continue reading