Daily Archives: February 21, 2020

Hukum Kesaksian Atas Wasiat

Published by:

Dianjurkan adanya kesaksian dalam seluruh akad – akad duniawi yang dituntut implementasinya pada waktu tertentu. Hal ini sebagai bentuk penjagaan terhadap hak – hak, mencegah hilangnya hak, serta menjauhkan dari kezhaliman dan kerusakan. Tuntutan untuk adanya kesaksian ini ditegaskan dengan harus adanya dua orang saksi yang adil atas sebuah wasiat. Agar mencegah dari pengingkaran atau berlambat – lambat dalam melaksanakannya dan lalai dalam menunaikan haknya kepada yang berhak. Allah ta’ala berfirman: Continue reading