Daily Archives: February 4, 2020

Sebab – Sebab Adanya Motivasi dan Ancaman (Targhib dan Tarhib)

Published by:

Al-Qur’an al-Karim menghendaki agar kita mengikuti manhaj yang menggabungkan antara at-targhib (motivasi beramal) dan at-tarhib (ancaman). Agar at-targhib itu menjadi penstimulus pelaksanaan amal yang konstruktif dan at-tarhib itu menjadi sebab jauhnya hal – hal yang negatif.

Seorang manusia yang beriman lagi berakal akan memahami ketika targhib digabungkan dengan tarhib perlu adanya keseimbangan, pemikiran yang serius, dan amal yang tegas dengan membimbing dirinya dan yang lainnya ke arah kebaikan dan menjauhi keburukan serta kemunkaran. Hasil dari keseimbangan dan penggabungan ini akan segera tampak di dunia ataupun di akhirat. Di dunia, orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan dan reputasi yang baik, menghilangkan keburukan dari mata – mata manusia, dan terjaga serta jauh darinya. Di akhirat, seorang mu’min yang sholih akan mendapatkan keabadian di Jannatun Na’im, keselamatan, dan kemenangan pada hisab di hadapan Allah ta’ala. Di akhirat, orang – orang kafir, fasiq, lagi durhaka akan mendapatkan tamparan yang pedih lagi menyakitkan dan dijerumuskan ke dalam neraka jahannam abadi di dalamnya.

Allah ta’ala berfirman: Continue reading