Daily Archives: January 9, 2020

Kafarat Sumpah

Published by:

Seorang mu’min hendaknya memenuhi perjanjiannya dengan Allah ta’ala serta mengagungkan Dzat Allah dan kemuliaan-Nya. Hendaknya ia menghindari setiap perbuatan yang melanggar kemuliaan dan kesucian-Nya. Ketika ia bersumpah dengan nama Allah ta’ala, wajib baginya untuk menjaga sumpahnya ketika perkara yang disumpahkannya itu adalah perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah atau perkara ketaatan. Boleh baginya melanggar sumpahnya bahkan wajib untuk melanggarnya bila perkara yang disumpahkannya itu adalah kemaksiatan. Tidak ada hukuman dalam hal sumpah yang spontan di bibir tanpa maksud untuk bersumpah semisal: “Tidak demi Allah dan Ya demi Allah, aku akan makan, minum, duduk, atau mengunjungi.” Sesungguhnya yang ada hukum syar’inya adalah sumpah yang disengaja yang dimaksudkan oleh orang yang bersumpah dengan kehendak untuk komit terhadapnya. Maka ketika ia menyesalinya, Syariat memudahkan urusannya dan memberinya keringanan di saat ia melanggarnya dengan apa yang disebut kafarat sumpah.

Allah ta’ala berfirman: Continue reading