Daily Archives: January 6, 2020

Bolehnya Yang Baik – Baik

Published by:

Islam adalah agama yang pertengahan dan adil. Maka janganlah menganggap remeh amal – amal kebaikan atau amal – amal yang bermanfaat bagi manusia dan jama’ah. Juga jangan keras dan membebani di luar kemampuan dalam seluruh amal – amal taklif yang diperintahkan oleh Allah ta’ala. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang longgar dan mudah. Sedikit beban – beban amalnya dan tuntutan – tuntutannya. Membolehkan yang halal dan baik. Mencegah yang haram dan buruk. Tidak melampaui batas di dalamnya dan tidak pula melalaikannya. Tidak melampaui batas – batas akal, ketentuan, dan ikatan syar’i yang disyariatkan untuk penjagaan maslahat manusia dan perwujudan manfaat – manfaat mereka serta untuk menolak kerusakan – kerusakan, bahaya – bahaya, dan kerugian – kerugian.

Allah ta’ala berfirman: Continue reading