Daily Archives: August 21, 2019

Hadits Mu’allaq

Published by:

1.Definisinya
A. Secara bahasa: mu’allaq adalah isim maf’ul (kata benda yang menunjukkan kepada yang dikenai pekerjaan), berasal dari akar kata عَلَّقَ (menyangkutkan sesuatu dengan sesuatu). Yakni menambatkannya dan mengikatkannya dengannya sehingga menjadikannya terkait. Sebuah sanad disebut sebagai mu’allaq karena ia bersambung dari arah yang tinggi saja dan ia terputus dari arah yang rendah. Maka ia menjadi seperti sesuatu yang tergantung di langit – langit atau atap atau yang semisalnya.

B. Secara istilah: hadits mu’allaq adalah hadits yang dihilangkan sanad perawi pada permulaannya satu perawi atau lebih hingga selanjutnya.

Continue reading