Daily Archives: July 25, 2019

Wajibnya Zakat

Published by:

Zakat itu wajib hukumnya atas lima hal berikut ini:

1.Hewan ternak.
2.Barang – barang berharga.
3.Pertanian.
4.Buah – buahan.
5.Barang dagangan.

Asal dari wajibnya zakat secara mutlak terdapat pada beberapa ayat di antaranya adalah:

Continue reading