Daily Archives: September 21, 2018

Khobar Ahad Yang Diterima Yang Diliputi Oleh Penguat

Published by:

1. Pendahuluan
Dalam penutup pembagian khobar yang diterima (maqbul), dibahas khobar maqbul yang diliputi oleh penguat. Maksud dari diliputi oleh penguat di sini adalah yang meliputi dan menyertai khobar berupa perkara – perkara tambahan atas syarat – syarat yang dibutuhkan oleh khobar maqbul.

Perkara – perkara tambahan ini yang menyertai khobar maqbul akan menambah kekuatannya dan menjadikannya sebagai keistimewaan atas khobar – khobar maqbul lainnya yang tidak memiliki perkara – perkara tambahan tersebut, serta menjadikannya lebih utama.

2. Jenis – jenisnya Continue reading

Iman Kepada Allah ‘Azza Wa Jalla

Published by:

Cabang pertama dari cabang – cabang keimanan atau pokok yang pertama adalah ucapan:

لَا إِلَهَ إِلَّا الله

“Tiada tuhan selain Allah”.

Ucapan itu adalah intisari dan asasnya keimanan serta porosnya keyakinan, ucapan itu adalah pondasi diterimanya amal – amal sholih di sisi Allah ta’ala berdasarkan firman-Nya:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

“Maka ketahuilah, bahwa tidak ada tuhan (yang patut disembah) selain Allah.” QS. Muhammad: 19.

Juga sabdanya shallallahu ‘alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Mandah dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu beliau berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Continue reading