Daily Archives: August 29, 2018

Iman dan Islamnya Anak – Anak Kecil

Published by:

Seorang anak yang dilahirkan dan meninggal sebelum baligh atau anak kecil yang diwafatkan oleh Allah ta’ala sebelum baligh adalah mu’min dan selamat di sisi Allah ta’ala. Maka anak – anak non muslim yang meninggal saat masih kecil, mereka itu selamat dan tidak diadzab. Karena mereka itu sebelum baligh bukanlah termasuk mukallaf yang mendapatkan taklif (beban) hukum dari Allah. Sesungguhnya taklif, pertanggungjawaban, dan balasan itu baru ada setelah baligh.

Dalil bahwasanya anak yang dilahirkan saat baru lahir itu mu’min adalah firman Allah ta’ala:

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

“(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah.” QS. Ar-Rum: 30. Continue reading