Daily Archives: November 19, 2017

Kekuasaan dan Imarah di Kalangan Bangsa Arab (Imarah di Hijaz)

Published by:

Isma’il ‘alaihissalam menjadi pemimpin Makkah dan menangani Ka’bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Dua putra beliau menggantikan kedudukannya, yaitu Nabat, yang disusul Qaidar. Ada yang berpendapat sebaliknya. Setelah itu Mudhadh bin Amr Al-Jurhumi. Maka, kepemimpinan Makkah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Isma’il merupakan titik pusat kemuliaan. Sebab ayahnyalah yang telah membangun Ka’bah dan mereka tidak mempunyai kewenangan hukum sama sekali. Continue reading