Daily Archives: November 10, 2017

Sholat Jama’

Published by:

Boleh bagi musafir untuk menjama’ (mengumpulkan) antara sholat zhuhur dengan sholat ashar pada waktu mana saja saat zhuhur atau ashar yang dikehendaki. Demikian juga boleh bagi musafir untuk menjama’ sholat maghrib dengan sholat isya’ pada waktu mana saja saat maghrib atau isya’ yang dikehendaki.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma beliau berkata: Continue reading