Daily Archives: October 4, 2017

Cinta dan Taat Kepada Rasul Shallallahu ‘Alaihi Wasallam

Published by:

Muqotil meriwayatkan bahwasanya Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Barangsiapa yang mencintaiku maka sungguh ia telah mencintai Allah, barangsiapa yang mentaatiku maka sungguh ia telah taat kepada Allah”. Maka berkatalah orang – orang munafik: “Tidakkah kalian mendengarkan apa yang dikatakan oleh laki – laki ini? Sungguh itu telah masuk dalam kesyirikan. Sungguh kita telah dilarang untuk menyembah selain Allah, dan sekarang ia ingin agar kita mengambilnya sebagai rabb atau tuhan sebagaimana orang – orang Nashara menjadikan Isa sebagai rabb.”
Maka Allah pun menurunkan ayat: Continue reading