Daily Archives: February 22, 2016

Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah – Bagaimana Dakwah Nabi Kepada Islam?

Published by:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memulai dakwahnya kepada Islam dengan hikmah dan pelajaran yang baik, didirikannya hujjah – hujjah dan penjelasan – penjelasan atas benarnya apa yang datang bersamanya dari sisi Allah.

Secara ringkas dakwah Nabi adalah: tauhid, dan meninggalkan ibadah kepada berhala dan yang lainnya selain Allah, menyeru kepada akhlak yang mulia dan persamaan di antara manusia apapun warna kulit mereka, suku – suku mereka, dan bangsa – bangsa mereka, dan menyeru juga untuk berhukum kepada syariat Allah dalam segala urusan. Continue reading