Daily Archives: September 7, 2019

Apa Yang Diucapkan Nabi Kepada Ahli Kitab Yang Mengingkarinya Dan Menganggap Islam Sebagai Agama Yang Buruk?

Published by:

Tafsir QS. Al-Ma’idah: 59-60

Pernah suatu ketika serombongan kaum Yahudi, di antaranya Abu Yasir bin Akhthab, Nafi’ bin Abi Nafi’, dan Ghazi bin ‘Amr datang menghadap Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan bertanya: “Kepada rasul yang mana kami harusnya beriman?” Nabi menjawab: “Aku beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, ‘Isa, dan kepada apa-apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda – bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya lah kami berserah diri.” Ketika Nabi menyebut nama ‘Isa, mereka mengingkari kenabiannya dan berkata: “Kami tidak percaya kepada ‘Isa dan tidak percaya kepada orang yang beriman kepada ‘Isa.” Maka Allah menurunkan:

Continue reading