Daily Archives: April 18, 2018

Ucapan Insya Allah Dalam Keimanan

Published by:

Keimanan adalah pemberitahuan pembenaran hati terhadap unsur – unsur keimanan yang jumlahnya ada enam sebagaimana telah diketahui. Wajib hukumnya keimanan tersebut disebutkan dengan pengabaran yang bersifat tetap, pasti, tanpa keraguan, dan tanpa istitsna’ (pengecualian) yakni menghubungkannya dengan masyi’atullah (kehendak Allah). Maka tidak boleh mengatakan: “Saya mu’min insya Allah”, karena orang yang berbicara demikian sedang mengabarkan keyakinan apa yang ada di dalam dirinya. Kecuali bila orang tersebut mengatakan yang demikian itu karena menghubungkannya dengan harapan dan keinginan yang besar terhadap keutamaan Allah atau bila hal itu adalah pengabaran terhadap keadaan di masa depan atau hal itu dimaksudkan atas kesempurnaan iman bukan terhadap pokok atau asasnya. Penjelasan ini adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam nash – nash, atsar – atsar, dan perkataan – perkataan para ulama’ berikut ini. Continue reading